Ilmianna entinen turvetuotantoalue!

Suomen Riistanhoito-Säätiö aloittaa kesällä 2024 JTF-rahoituksen avulla ennallistamishankkeen jonka tarkoituksena on ennallistaa turvetuotantoalueita Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.

Entisille turvetuotantoalueille rakennetaan tarvittavat patorakennelmat, pesimäsaarekkeita ja nostatetaan vesi sekä hiilensidonnan parantamiseksi että vesilintujen elinympäristöjen ennallistamiseksi.

Onko tiedossasi entisiä turvetuotantoalueita ilman jatkokäyttösuunnitelmia?

Suomen Riistanhoito-Säätiöllä on tavoitteena jättää vuoden 2024 loppupuolella myös toinen rinnakkainen hankehakemus JTF-hakuun riittävän määrän sopivia ennallistettavia turvetuotantoalueita löydyttyä. Mikäli omistat tähän soveltuvia alueita tai tunnet asiasta kiinnostuneita maanomistajia, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä Suomen Riistanhoito-Säätiöön – asiamies@riistasaatio.fi

Kuva: Holtti Hakonen

Jaa: Twitter · Facebook