SUOMEN

RIISTANHOITO-SÄÄTIÖ

© Veli-Matti Väänänen

 
 
Tehtävämme

Suomen Riistanhoito-Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme riistanhoidon kehittämistä.

 

Säätiö julkaisee vuosittain riistatieteellistä Suomen Riista -kirjaa yhteistyössä riistantutkimuksen kanssa sekä myöntää vuosittain apurahoja nuorille riistantutkijoille.

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

  • jakamalla apurahoja, projektirahoitusta ja stipendejä riistanhoitoa koskevan tai siihen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä riistakantojen seurannan edistämiseksi;

  • harjoittamalla riistantutkimusta ja -hoitoa koskevaa julkaisutoimintaa;

  • tukemalla riistanhoitoa edistävää valistustoimintaa;

  • jakamalla avustuksia, palkintoja ja projektira­hoitusta maanomistajien ja metsästysseurojen tekemien riistanhoitotoimenpiteiden ja riistan elinympäristöjen hoitotoimenpiteiden edistämiseksi;

  • jakamalla apurahoja, avustuksia, palkintoja ja projektirahoitusta riistaan liittyvien konfliktien hallitsemiseksi sekä riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin edistämiseksi;

  • toimimalla muillakin näihin verrattavilla tavoilla riistantutkimuksen ja -hoidon edistämiseksi maassamme.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta, tehdä sopimuksia avustuksien tai projektirahoituksensa kohteena olevien alueiden käytöstä.

 

Säätiön ovat perustaneet maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto ry. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.