Säätiö

Suomen Riistanhoito-Säätiö perustettiin vuonna 1942 Maa- ja Metsätalousministeriön ja Suomen Metsästäjäliiton toimesta suomalaisen riistanhoidon ja -tutkimuksen kehittämiseksi. Säätiö tukee keräämillään varoilla suomalaista elinympäristötyötä ja konkreettisia ennallistamistekoja. Lisäksi Suomen Riistanhoito-säätiö julkaisee vuosittain riistatieteellistä Suomen Riista -kirjaa yhteistyössä riistantutkimuksen kanssa sekä myöntää vuosittain apurahoja nuorille riistantutkijoille. Lisäksi säätiö kerää aktiivisesti varojen riistan elinympäristöjen ennallistamiseen ja yksittäisten tutkimushankkeiden rahoittamiseksi.

Säätiön ovat perustaneet maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto ry. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Elinympäristöjen hoitaminen

Teemme töitä luontokadon torjumiseksi. Passiivinen suojelu ei aina riitä elinympäristöjen ennallistamiseksi.

Lue lisää

Toimintatavat

Tuemme toiminnallamme riistan hyväksi tehtyjä elinympäristö- ja riistanhoitotöitä, riistantutkimusta ja riistakantojen seurantaa.

Lue lisää

Vesilinnut ovat ekologisesti monimuotoinen lajiryhmä. Hoitotoimet, kuten vieraspetopyynti ja elinympäristön kunnostus, tehoavat eri tavoin lajista riippuen, mutta kaikilla vesilintujen elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävillä toimilla on merkitystä. Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus

Historia

Suomen Riistanhoito-Säätiö on toiminut vuodesta 1942 suomalaisen riistanhoidon ja -tutkimuksen hyväksi, metsästäjien aloitteesta ja tarpeisiin.

Apurahat

Säätiö myöntää vuosittain pieniä stipendejä nuorille tutkijoille. Pääosa stipendeistä jaetaan yliopisto-opiskelijoille (pro gradu -stipendit) ja väitöskirjatutkijoille, mutta vuosittain stipendejä jaetaan myös metsäoppilaitosten opiskelijoille.


Suomen Riista

Suomen Riista on kansainvälisesti arvostettu riistatieteellinen julkaisu, joka sisältää monipuolisen katsauksen uusimmista riistantutkimuksen tuloksista.


Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä.

Jäsenistä neljä on valtion ja kolme Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry:n edustajia. Valtion edustajat, joista yhden tulee edustaa Suomen riistakeskusta, yhden Luonnonvarakeskusta, yhden Metsähallitusta ja yhden maa- ja metsätalousministeriötä, nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry:n edustajat nimittää kyseisen liiton hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Säätiön tilejä ja toimintaa tarkastamaan valitsee maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry kumpikin vuosittain yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan.

Hallitus 2023–2024

Puheenjohtaja
Jani Pellikka, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Varapuheenjohtaja
Jaska Salonen, yhteyspäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry

Jäsenet
Juha Kuusisto, Suomen Metsästäjäliitto ry
Ahti Lukkaroinen, laadunhallintapäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry
Ahti Putaala, ylitarkastaja, Metsähallitus
Mikko Alhainen, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, Maa- ja Metsätalousministeriö