Toimintatavat

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

  • Jakamalla apurahoja, projektirahoitusta ja stipendejä riistanhoitoa koskevan tai siihen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä riistakantojen seurannan edistämiseksi;
  • Harjoittamalla riistantutkimusta ja -hoitoa koskevaa julkaisutoimintaa;
  • Tukemalla riistanhoitoa edistävää valistustoimintaa;
  • Jakamalla avustuksia, palkintoja ja projektira­hoitusta maanomistajien ja metsästysseurojen tekemien riistanhoitotoimenpiteiden ja riistan elinympäristöjen hoitotoimenpiteiden edistämiseksi;
  • Jakamalla apurahoja, avustuksia, palkintoja ja projektirahoitusta riistaan liittyvien konfliktien hallitsemiseksi sekä riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin edistämiseksi;
  • Toimimalla muillakin näihin verrattavilla tavoilla riistantutkimuksen ja -hoidon edistämiseksi maassamme.
Jaa: Twitter · Facebook