Anna aineeton, mutta samalla konkreettinen joululahja!

Nyt voit lahjoittaa Suomen Riistanhoito-Säätiölle vapaan lahjoituksen ja samalla muistaa läheistäsi joulun alla! Jokaisesta lahjoituksesta Suomen Riistanhoito-Säätiölle ennen joulua lähetetään jouluinen kiitoskortti vapaavalintaisesti lahjoittajalle itselleen tai lahjoittajalle.

Muistathan, myös Sorsabonus-korttimme voi ostaa lahjaksi, ja jouluinen kiitoskortti lähetetään myös joulukuun Sorsabonus-ostajille.

Muista kosteikkoja ja läheisiäsi tekemällä joululahjalahjoitus!


Mitä kosteikkolahjoituksilla tehdään?

Kosteikkojen ennallistamistyö pitää sisällään paljon konkreettista työtä: Tarkkaa kohdealueen tarkastelua pinnanmuotojen, valuma-alueen ja poikuetuoton potentiaalin näkökulmasta, patovallien kasaamista ja patorakennelmien asentamista veden pidättämiseksi alueella ja sopivien siemenseosten kylvämistä soveltuvan kasvillisuuden tuottamiseksi ja ylimääräisen kasvuston harventamista. Lahjoituksilla kustannetaan konkreettista kohdetyötä ja tarvikkeita – konetyötunteja, vedensäätelylaitteita ja siemenseoksia.

Ennallistaminen on elintärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja poikue-elinympäristöjen palauttamiseksi. Elinympäristötöiden tarve on valtava vuosi­kymmeniä jatkuneen negatiivisen kehityksen katkaisemiseksi.

Miksi Suomessa?
Suomi on EU-tasolla merkittävimpiä vesilintujen lisääntymisalueita ja poikue-elinympäristöjä. Lajista riippuen vesilintujen muuttoreitti talvehtimisalueilta lisääntymisalueille kulkee Länsi-Eurooppaa mukaillen etelästä pohjoiseen ja loppusyksystä takaisin. Suomessa toteutetut elinympäristötyöt parantavat vesilintujen lisääntymis- ja elinedellytyksiä ja kasvattavat koko euroopan yhteistä vesilintukantaa. Toimivat pesintäalueet ja poikue-elinympäristöt valavat peruskiven siis koko muuttoreitin vesilinnustolle.

Rakennetut kosteikot toimivat!
Kosteikkohankkeista kerättyjen havaintojen perusteella vesilinnut viihtyvät rakennetuilla kosteikoilla erittäin hyvin. Vertailu luonnonvaraisiin vastaaviin alueisiin on osoittanut rakennettujen kosteikkojen houkuttelevan vesilintuja selkeästi luonnonvaraisia enemmän ja poikuemäärien on havaittu jopa nelinkertaistuneen rakennetuilla, ennallistetuilla aloilla. Vuosittaisia kasvuston harvennuksia ja pienpetojen pyyntiä lukunottamatta elinympäristötyöt ovat suurimmalta osin kertainvestointi joka kantaa hedelmää pitkään. Vesilintujen lisäksi kosteikot tukevat huomattavan laajaa muutakin lajikirjoa!

Elinympäristötyöt hyödyttävät kaikkia!

Kuvat: Petri Jauhiainen ja Holtti Hakonen

Jaa: Twitter · Facebook