Tietosuoja ja evästeet

Rekisterinpitäjä

Suomen Riistanhoito-Säätiö
C/O Antti Saarenmaa
Kytösavuntie 20
02880 Veikkola
Y-tunnus 0860235-6

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään yllä tietoa Suomen Riistanhoito-Säätiön julkaiseman Suomen Riista -julkaisusarjan tilaajista, Sorsabonus-kortin omistajista, Suomen Riistanhoito-Säätiön myöntämien stipendin saajista sekä myöntösummista ja säätiön hanketoimintaan liittyvien elinympäristöhankkeiden yhteyshenkilöistä. Rekisteri sisältää tilapäisesti stipendin hakijoiden ja saajien sekä Suomen Riista -julkaisusarjan kirjoittajien ja valokuvaajien ja elinympäristöhankkeiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Tiedot kerätään yhteydenpitoa helpottamaan. Ne hävitetään kun ne muuttuvat tarpeettomiksi.

Tietolähteet

Julkaisusarjan tilaajat, Sorsabonus-kortin omistajat ja Suomen Riista -julkaisusarjan kirjoittajat tai -valokuvaajat antavat yhteystietonsa vapaamuotoisella julkaisutilauslomakkeella tai sähköpostitse. Hanketoimintaan liittyvien elinympäristöhankkeiden yhteyshenkilöt antavat yhteystietonsa hankehakuun liittyvällä hakemuksella tai sähköpostitse. Stipendin hakijat antavat tiedot vapaamuotoisella stipendihakemuksella.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Julkaisusarjan tilaajien nimi, julkaisun toimitus- ja laskutusosoitteet. Suomen Riista -julkaisusarjan kirjoittajien ja valokuvaajien yhteystiedot.
  • Sorsabonuskortin tilaajien nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.
  • Stipendin hakijan etu- ja sukunimi (hakemusdokumenteissa osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite), muut hakijan antamat tiedot hakemuksen käsittelyä ja stipendin maksatusta varten sekä myöntösummat.
  • Hanketoimintaan liittyvien yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja hankkeisiin liittyvät myönnetyt avustusmäärät ja kohteiden sijainnit.

Tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille pl. Sorsabonus-kortin omistajien yhteystiedot mikäli lupa tähän on annettu korttihankintaa tehdessä. Stipendin saajien tietoja välitetään vain verohallinnolle sekä tarpeen mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) apurahan saajan MYEL-vakuutuksen ottamisen yhteydessä.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu säätiötoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot. Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tietojen poistamisen yhteydessä myös henkilön stipendihakemus liitteineen poistetaan. Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: tilaukset@riistasaatio.fi

Evästeasetukset