Suomen Riistanhoito-Säätiö sai JTF-rahoitusta turvetuotantoalueiden ennallistamiseen

Suomen Riistanhoito-Säätiö haki huhtikuussa 2024 JTF-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 5 eri turvetuotantoalueen ennallistamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, yhteensä 75 hehtaarin avovesipinta-alan palauttamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY myönsi rahoituksen kesäkuussa 2024, ja hankkeen toteuttaminen alkaa välittömästi.

Ennallistaminen huomioi luonnon monimuotoisuuden ja vähentää hiilipäästöjä

Ennallistettaville entisille turvetuotantoalueille rakennetaan patorakennelmia, pesimäsaarekkeita ja nostatetaan vesi turvemassan peittämiseksi ja kahlaajille ja vesilinnuille soveliaan uuden elinympäristön luomiseksi. Luonnon monimuotoisuuden ja vesilintujen elinympäristöjen edistämisen lisäksi alueiden ennallistaminen parantaa alapuolisten vesistöjen tilaa kosteikkoalueiden parantaessa virtaamanhallintaa tulvajaksojen aikana ja suodattamalla kiintoainesta.

JTF-hanke tavoitellaan saatavaksi päätökseen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kuva: Petri Jauhiainen

Jaa: Twitter · Facebook