Suomen Riistanhoito-Säätiö sai suuren tuen brittiläiseltä BASCilta!

Suomen Riistanhoito-Säätiölle myönnettiin British Association of Shooting and Conservation – järjestön hallinnoiman Wildlife Habitat Charitable Trust – rahaston major grant, suurikokoinen tuki elinympäristöhankkeisiin.

BASC myönsi Suomen Riistanhoito-Säätiölle 46 500 euroa tukea suunnattavaksi suomalaisiin kosteikkotöihin, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä SOTKA-kosteikkojen kanssa.

Tuen käyttöaika jakautuu kosteikkotöiden mukaan

Tuki jaetaan kolmeen eri kosteikkokohteeseen ympäri Suomea, ja tukea käytetään kosteikkotöiden etenemisen tahtiin. Lisäksi kosteikkokohteiden maanomistajat sitoutuvat vesilintulaskentoihin ja pienpetopyynteihin kohteillä vuosia kosteikkotöiden valmistumisen jälkeenkin.

BASCin myöntämä tuki on suurin ns. flyway-tason (läntisen vesilintujen muuttoreitin varrella toimivien maiden joukosta saatu) rahoitus joka kosteikkotöihin toiselta järjestöltä vastaanotetaan. Suurkiitos BASCille panostuksesta pohjoismaisten pesimä- ja poikue-elinympäristöjen ennallistamiseen!

Kuva: Holtti Hakonen

Jaa: Twitter · Facebook