Väitöstutkimus laittoman tappamisen ekologisista vaikutuksista Suomen ja Ruotsin susipopulaatioihin

Johanna Suutarisen Oulun yliopistossa tarkistetussa väitöstutkimuksessa Ecology of lawbreaking : effects of poaching on legally harvested wolf populations in human-dominated landscapes selvitettiin suomalaisten pantasusien kuolinsyitä, arvioitiin salametsästyksen voimakkuutta ja sen populaatiotason vaikutuksia sekä tarkasteltiin susikonfliktiin liittyvien ennustetekijöiden vaikutusta laittomasti tapetuksi tulemisen riskiin. Lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin populaatiokoon, luvallisen pyynnin ja sukusiittoisuuden vaikutuksia aikuisten susien katoamiseen Ruotsissa.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook