Hirvituhot vaikuttavat eri-ikäisrakenteisen metsän uudistumiseen

Scandinavian Journal of Forest Research -lehdessä julkaistu artikkeli Browsing hinders the regeneration of broadleaved trees in uneven-aged forest management in southern Finland valottaa hirvituhojen vaikutusta eri-ikäisrakenteisen metsän uudistumiseen. Nyt julkaistu artikkeli on tehty Esko Paanasen pro gradu -työn pohjalta, jota Suomen Riistanhoito-Säätiö rahoitti stipendillä vuonna 2018.

Artikkeli on luettavissa täällä.

Jaa: Twitter · Facebook