Opinnäyte metsästysmaan vuokraamisesta suomalaisissa metsästysseuroissa ja -seurueissa

Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselle tekemässään pro-gradutyössä Valto Kontro selvitti sitä, onko raha yleistymässä vaihdon välineenä suomalaisessa metsästyskulttuurissa osana maanvuokrausjärjestelyä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vastikkeiden suuruus sopimuksissa maanomistajaryhmittäin sekä alueittain. Aineistona oli vuosina 2006 ja 2017 samoille 476 seuralle tai seurueelle. Tulokset osoittivat, että rahavastikkeellisten metsästysmaiden osuudet kokonaismetsästyspinta-aloista koko Suomessa ei ole suurentuneet vaan pikemminkin pienentyneet. Hehtaarivuokrat kasvoivat kyselyjen välisen vuosi­kymmenen aikana yksityishenkilöiden ja metsäyhtiöiden omistamilla mailla inflaatiokehitystä nopeammin.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook