Opinnäyte hirven ruokailusta eri-ikäisrakenteisessa kasvatusmetsässä

Esko Paanasen vasta valmistuneessa opinnäytetyössä Jyväskylän yliopistoon tutkittiin hirvituhojen vaikutusta pienaukoilla ja poimintahakkuukohteilla. Työssä mm. havaittiin, että syötyjen koivun- ja pihlajantaimien osuus oli pienempi poimintahakkuualoilla kuin pienaukoissa. Puuston pohjapinta-alan suurentuminen oli molemmilla puulajeilla negatiivisessa yhteydessä hirvituhoihin.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook