Opinnäyte metson lupametsästyksestä Inarissa vuosina 2014–2016

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä selvittiin Inarin lupametsästäjien metsosaalista, pyyntiponnistusta ja metsästysverotusta sekä metsästystapoja.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook