Säätiön verkkosivusto uudistuu ja ensimmäinen varainkeruuhanke käynnistyy

Suomen Riistanhoito-Säätiö aloitti vuonna 2021 hankkeen säätiön varainkeruutoiminnan käynnistämiseksi riistanhoidon ja -tutkimuksen tukemiseksi. Vuoden 2021 loppupuolella aloitettiin osana hanketta säätiön viestinnän uudistaminen ja soveltuvien ensimmäisten varainkeruukohteiden etsiminen.

Ensimmäinen varainkeruuhanke

Suomen Riistanhoito-Säätiön ensimmäiseksi varainkeruukohteeksi valikoitui säätiön tavoitteita mukaileva monikansallinen mutta paikallisesti Suomessa toteutettava haapanaan (anas penelope) kohdistuva tutkimus. Tutkimus toimii osana monen maan yhteistyössä ylläpitämän Waterfowler’s Networkin Project Penelope – haapanaprojektia, jonka päätavoitteena on selvittää haapanan muuttoreittitason liikehdintää ja elinympäristökäyttöä.

Varainkeruussa kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä sekä tutkimuksessa tarvittavien GPS-pantojen hankintaan että kevään 2022 aikana toteutettavaan pannoitustyöhön. Lisätietoja täältä.

Lahjoittamaan pääset täältä!

Verkkosivusto-uudistus

Osana säätiön hanketta ja viestinnän kehittämistä säätiön verkkosivusto uudistettiin ja uudelleenrakennettiin yhteistyössä viestintätoimisto Hahmo Design Oy:n kanssa helposti ylläpidettävälle ja edelleenkehitettävälle WordPress-alustalle.

Tervetuloa tutustumaan säätiömme uusiin sivuihin!

Jaa: Twitter · Facebook