Vitmossen, Vöyri

Vöyrin Vitmossen on keväisin kosteaksi jäävä luonnollinen lintujen kevätmuuton levähdyspaikka, joka kuitenkin on kuivahtanut aina ennen pesintäaikaa.


Kesällä 2022 toimeenpantavan Sotka-kosteikkojen laatiman kunnostussopimuksen avulla vesi saadaan pidätettyä alueella jatkossa tarpeeksi pitkään jotta kosteikko saadaan toimimaan myös poikue-elinympäristönä esimerkiksi haapanalle.

Säätiön kautta Vitmossenille kerätyt varat ohjataan osana Sotka-kosteikkojen kanssa tehtyä kosteikkosopimusta tukemaan maanomistajien omavastuuosuutta. Kerätyillä varoilla hankitaan Vitmossenin kunnostamisessa tarvittavat heinäsiemenet ja kukkaniittysiemenseokset ja lisäksi säätösalaojakaivo putkineen.

Kunnostettuna Vitmossenin peltokosteikko toimii jatkossa merkittävän levähdyspaikan lisäksi myös poikue-elinympäristönä vesilinnuille!

Kuvissa Vitmossen ennen ja jälkeen

Jaa: Twitter · Facebook