Leväjänkkä, Tornio

Torniossa sijaitseva Leväjänkkä on erittäin laaja-alainen elinympäristökohde jonka kunnostaminen toteutetaan vuoden 2022 kesällä. Leväjänkällä on sijaintinsa ja ominaisuuksiensa puolesta odotusarvoisesti erinomaiset mahdollisuudet toimia merkittävänä sekä pesimä- ja poikue-elinympäristönä että levähdysalueena erityisesti jouhisorsalle, haapanalle ja metsähanhelle, mutta myös laaja-alaisesti muillekin vesilinnuille ja kahlaajille.


Alueen maankäyttöä muokataan Suomen Riistanhoito-Säätiön ja Sotka-kosteikkojen yhteisen projektin myötä hyödyntämään alueen luontaisia taipumuksia ja mahdollisuuksia riistan elinolosuhteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Leväjänkkä on maanomistajiensa puolesta hankittu erityisesti kosteikkokäyttöön tukemaan vesilintujen menestystä alueella. Säätiön kautta Leväjänkälle kerätyt varat ohjataan osana Sotka-kosteikkojen kanssa tehtyä kosteikkosopimusta tukemaan maanomistajien omavastuuosuutta. Kerätyillä varoilla hankitaankin kosteikon patopenkereisiin heinäsiemenseokset ja kukkivat rantaniittysiemenseokset, jotka tarjoavat kosteikolla sekä ravintoa että suojaa. Lahjoittamalla tuet suoraan konkreettisia luonnonhoitotöitä!

Kuvissa Leväjänkkä ennen ja jälkeen

Jaa: Twitter · Facebook