APURAHAT

Säätiö myöntää vuosittain pieniä stipendejä nuorille tutkijoille. Pääosa stipendeistä jaetaan yliopisto-opiskelijoille (pro gradu -stipendit) ja väitöskirjatutkijoille, mutta vuosittain stipendejä jaetaan myös metsäoppilaitosten opiskelijoille.

Vuoden 1987 jälkeen säätiö on jakanut rahan nykyarvoon muunnettuna yhteensä yli 202 000 euroa stipendeinä opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.

Stipendit julistetaan haettavaksi vuosittain marraskuussa. Tuorein hakuilmoitus löytyy täältä.

Stipendit julkistetaan jo perinteisillä riistantutkijoiden ja metsästäjien yhteisillä Riistapäivillä tammikuun loppupuolella.