Opinnäyte hirvien elinpiirin käytöstä

Antti Rinteen Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselle tekemässä pro-gradutyössä tarkastellaan GPS-paikannettujen hirvien elinpiirin- ja habitaatinvalintaa Pohjanmaalla.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook