Tutkimus metsästyspäivän tai -matkan sekä riistanhoitopäivän arvosta

Tutkimusraportti kokoaa yhteen päätuloksia Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen

yhteistutkimuksesta, jossa selvitettiin vuonna 2016  harjoitetun arkisen metsästys- ja riistanhoitotoi-

minnan arvoa eri näkökulmista.

PDF

Jaa: Twitter · Facebook