SUOMEN RIISTA 61

Vesa Ruusila: PDF
Puheenvuoro: Riistantutkimus rahoituksen ja rakenteiden rajussa muutoksessa

Minna Turunen, Sirpa Rasmus, Mathias Bavay, Kimmo Ruosteenoja & Janne Heiskanen:
Talvisäät, lumiolot ja poronhoitotyöt: poronhoitajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista selviytyä ongelmista

 

Mia Rönkä, Céline Arzel, Harri Tolvanen, Ina-Sabrina Tirri, Matti Kamppinen, Petteri     Vihervaara & Nina Aarras:

Kosteikko- ja vesilintujen lajirunsaus ja parimäärät sekä vesilintujen poikuemäärät maatalousalueen kosteikoilla
 

Lennart Saari: PDF

Kyhmyjoutsen Saaristomerellä: onko joutsenkanta saavuttanut kantokyvyn?
 

Pekka Helle & Harto Lindén: PDF

Katsaus metsäkantalintukantojen vaihteluihin Suomessa viimeisten 50 vuoden aikana

 

Jani Pellikka, Leena Forsman & Pekka Helle: PDF
Metsäkanalintujen kannanvaihtelut ja metsästysalueiden vetovoima

 

Veli-Matti Väänänen & Hannu Pöysä:
Heinätavikannan kehitys Suomessa: kannanmuutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä

 
 
 
Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

    © Suomen Riistanhoito-Säätiö

    • Facebook Social Icon
    • Twitter