Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

  © Suomen Riistanhoito-Säätiö

  • Facebook Social Icon
  • Twitter

  SUOMEN RIISTA 51

  Hannu Pöysä: PDF
  Puheenvuoro: Kestävä verotus ja vesilintuseurannan kansainväliset haasteet


  Heli Oja & Hannu Pöysä:
  Kevään ajoittumisen vaikutus sinisorsan ja telkän pesimisaikataulun ja poikasten lentokykyyn metsästyskauden alkaessa


  Martti Hario, Jukka Rintala & Karl Selin:
  Lentopoikastuotto haahkakannan säätelytekijänä


  Petri Nummi, Johan Elmberg, Hannu Pöysä, Gunnar Gunnarsson & Kjell Sjöberg:
  Varhaiset tavipoikueet asuttavat suotuisimmat laikut ja menestyvät parhaiten


  Markku Milonoff:
  Mikä tekee metson hulluksi?


  Antti Jaako, Ahti Putaala & Arto Marjakangas:
  Teeren pesän säilymiseen vaikuttavista tekijöistä


  Tuija Liukkonen:
  Suomen peltopyykannan geneettinen rakenne


  Jani Pellikka, Hannu Rita & Harto Lindén:
  Riistakolmiolaskenta metsästysseuroissa - mikä motivoi metsästäjää laskentoihin?


  Ashley Selby, Leena Petäjistö, Terhi Koskela & Jukka Aarnio:
  Ikääntyminen hirvenmetsästysseurojen tulevaisuuden ongelmana?