SUOMEN RIISTA 50

Eero Helle:
Puheenvuoro: Mitä riistantutkimuksella on edessään Suomessa ?


Martti Hario, Tuula Hollmen & Karl E. Selin:
Haahkan sukupuolten runsaussuhde ja pariuskollisuus

 

Timo Helle & Ilpo Kojola:
Porokantojen vaihtelut Fennoskandiassa - selitykset ja niiden arviointi


Erkki Korpimäki & Mikael Nordström:
Alkuperäiset pienpedot, tuontipedot ja huippupetojen paluu: hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia pienriistakantoihin?

 

Patrik Byholm:
Metsäkanalintujen runsauden vaikutus kanahaukan pesimismenestykseen


Tuija Liukkonen, Pekka Helle, Osmo Rätti, Laura Kvist & Markku Orell:
Metsopopulaation geneettisestä rakenteesta Suomessa


Jukka Rintala & Juha Tiainen:
Keväällä metsästettävien sorsalintujen kannavaihtelut Uudenmaan ja Varsinais-Suomen riistanhoitopiirien saaristoalueilla vuosina 1997-2004

 

Mikael Luoma:
Metsäkauriin ravinnonkäyttö ja vahingot maa- ja metsätaloudelle


Ilpo Kojola, Juha Kuittinen & Seppo Ronkainen:
Miksi susi käy koiran kimppuun?


Marja Isomursu, Pekka Helle & Osmo Rätti:
Metsäkanalintujen suolistoloismadot Suomessa


Harto Lindén:
Yhdeksän vanhaa helmeä - suomalaista huippututkimusta Suomen Riistan sivuilla

 

Pekka Helle, Harto Lindén & Osmo Rätti:
Metsäkanalintutiheyden ja metsästyssaaliin suhde

Rauno Alatalo, Heli Siitari & Pekka T. Rintamäki:
Teeren soidin ja metsästyksen säätely


Esa Ranta, Pekka Helle & Harto Lindén:
Kvantitatiivisten metsäkanalintuaineistojen neljä vuosikymmentä