SUOMEN RIISTA 47

Veli-Matti Väänänen:

Puheenvuoro: Vesilintukantojen hoito on kansainvälinen tehtävä

Jukka Forsman & Mikko Mönkkönen:

Varpushaukan ja sen saalislajien monisyinen yhteiselo

Vesa Ruusila:

Telkkänaaraan jälkeläishoidon kustannukset ja paikkauskollisuuden vaikutus populaatiorakenteeseen

Juha Tiainen, Jukka Rintala & Johanna Stigzelius:

Keväällä metsästettävien merilintujen esiintyminen ja runsaus Suomen
eteläisillä ja lounaisilla saaristoalueilla syksyllä 2000

Ilpo Kojola, Seija-Sisko Kilpelä & Hanna-Mari Laitala:

Karhun koko

Kaarina Kauhala & Pekka Helle:

Peto-saalis-suhteista Suomessa riistakolmioaineiston perusteella

Timo Helle, Ilpo Kojola & Mauri Timonen:

Lumipeitteen vaikutus Käsivarren porolukuihin: mikä on Pohjois-Atlantin säävaihtelun (NAO) merkitys?

Torstein Storaas, Leif Kastdalen & Per Wegge:

Metsien pirstoutuminen tehostaa metsäkanalintuihin kohdistuvaa saalistusta: hypoteesi

Harto Lindén, Pjotr I. Danilov, Andrei Gromtsev, Pekka Helle,
Ernest V. Ivanter & Juri Kurhinen:

Laajat metsäkäytävät Fennoskandian havumetsälajiston suojelussa

 

 

 

 

 

Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

    © Suomen Riistanhoito-Säätiö

    • Facebook Social Icon
    • Twitter