SUOMEN RIISTA 66

Hannu Pöysä:

Puheenvuoro: Vesilintujen uhanalaisuuskehitys haastaa laajaan yhteistyöhön

Kaarina Kauhala & Marja Isomursu:

Riistaruokinnan ekologiset vaikutukset – kirjallisuuskatsaus

Jani Pellikka, Kaarina Kauhala, Katja Holmala & Leena Forsman:

Riistan ruokinta ja metsästys

Minna Hakala, Sari Holopainen & Mia Vehkaoja:

Kettu ja supikoira sorsanpesien saalistajina pääkaupunkiseudulla

Hannu Pöysä, Esa Lammi, Silvo Pöysä & Veli-Matti Väänänen:

Naurulokit taantuvat – kuinka käy vesilintujen?

Jani Pellikka, Ann Ojala, Marjo Neuvonen & Liisa Tyrväinen:

Metsästys terveys- ja hyvinvointivaikutusten tuottajana

Annika Herrero, Juho Matala & Jani Pellikka:

Miten riistaa neuvotaan huomioimaan metsänhoidossa?

 

 

 

SR66_kansi_iso.jpg
Haluatko julkaisusarjasta lisätietoa?