MYÖNNETYT APURAHAT 2020-

2020:

          KAROLIINA HAIKOSKI (HY, pro gradu): ” Villisian vaikutus maassa pesivien lintujen
          pesimämenestykseen”, 2000 €

          PIIA IKONEN (UEF, selvitystyö): ” Riistametsänhoidon opetuksen sisällöt ja määrä”,
          1000 €

          ERIKA JUMPPANEN (HY, pro gradu): ”Metsähanhen alalajien tunnistaminen pään ja
          nokan morfologian avulla”, 1000 €

          NOORA METSÄRANTA (UTU, pro gradu): ”Merihanhen pesinnän jälkeinen habitaatin
          valinta ja metsästyksen vaikutus siihen”, 1000 €

          ASTRID OLEJARZ (OY, pro gradu): ” The social structures of the brown bear population in the Eastern           and Central Finland”, 1000 €
          ANTTI PÖLLÄNEN (OY, pro gradu): ”Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus)
          aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän
          populaatioissa 2010‐luvulla”, 1000 €

Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

    © Suomen Riistanhoito-Säätiö

    • Facebook Social Icon
    • Twitter