Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

  © Suomen Riistanhoito-Säätiö

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  MYÖNNETYT APURAHAT 2020-

  2020:

            KAROLIINA HAIKOSKI (HY, pro gradu): ” Villisian vaikutus maassa pesivien lintujen
            pesimämenestykseen”, 2000 €

            PIIA IKONEN (UEF, selvitystyö): ” Riistametsänhoidon opetuksen sisällöt ja määrä”,
            1000 €

            ERIKA JUMPPANEN (HY, pro gradu): ”Metsähanhen alalajien tunnistaminen pään ja
            nokan morfologian avulla”, 1000 €

            NOORA METSÄRANTA (UTU, pro gradu): ”Merihanhen pesinnän jälkeinen habitaatin
            valinta ja metsästyksen vaikutus siihen”, 1000 €

            ASTRID OLEJARZ (OY, pro gradu): ” The social structures of the brown bear population in the Eastern           and Central Finland”, 1000 €
            ANTTI PÖLLÄNEN (OY, pro gradu): ”Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus)
            aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän
            populaatioissa 2010‐luvulla”, 1000 €