Sorsabonuskohteet

Sorsabonuksesta saadut myyntitulot ohjataan elinympäristöjen ennallistamiseen eri kohteisiin ympäri Suomea. Tällä hetkellä Suomen Riistanhoito-Säätiö tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Riistakeskuksen SOTKA-kosteikot hankkeen kanssa, ja varoja käytetään konkreettiseen maanmuokkaustyöhön ja patolaitteisiin eri SOTKA-kosteikot kohteissa.

Alla muutamia esimerkkejä kohteistamme:


Viikskangas, Rovaniemi

Rovaniemella sijaitseva Viikskangas on suoalueella sijaitseva osittain ojitettu kohde, joka sijaintinsa puolesta soveltuu erinomaisesti kunnostusten jälkeen poikastuottoalueeksi jouhisorsalle, metsähanhelle ja haapanalle.

Tutustu

Vitmossen, Vöyri

Vöyrin peltotulvikko toimii kunnostusten myötä levähdyspaikan lisäksi myös erinomaisena poikue-elinympäristönä.

Tutustu

Leväjänkkä, Tornio

Kosteikkokohde Torniossa toimii erinomaisena poikue-elinympäristönä ja levähdysalueena linnuillemme haapanasta kahlaajiin.

Tutustu