Jouhisorsa

Lahjoita elinympäristö- ja tutkimustyöhön!

Luontokato, ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden nopea väheneminen vaikuttaa kaikkiin lajeihin, ja näkyy konkreettisesti myös riistalinnuston elinvoimaisuudessa.


Sinä voit vaikuttaa

Monen vesilintumme kanta on taantunut. Merkittävät poikastuottoalueet ja elinympäristöt kuten rantaniityt, kosteikot ja aapasuot ovat vähentyneet. Luontokatoa voi kuitenkin torjua elinympäristöjä kunnostamalla. Suomen Riistanhoito-Säätiö aloitti varainkeruutoiminnan kotimaisen riistamme vuoksi.

Auta torjumaan luontokatoa

Elinympäristöjen palauttaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen vaatii aktiivista toimintaa, varmistettua tietoa ja oikeaa osaamista. Suomen Riistanhoito-Säätiö rahoittaa keräämillään varoilla elinympäristöjen kunnostamista ja riistantutkimusta käyttämällä ne lyhentämättömänä valittujen elinympäristökohteiden kunnostamiseen tai riistantutkimuksen vaatimiin tutkimusvälineisiin ja kenttätyöhön. Kunnostamis- ja tutkimustyö hyödyttää koko lajikirjoamme – auta torjumaan luontokatoa ja kohenna riistalintujemme elinolosuhteita!