Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

  © Suomen Riistanhoito-Säätiö

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  HALLITUS

  Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 

   

  Jäsenistä neljä on valtion ja kolme Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:n edustajia. Valtion edustajat, joista yhden tulee edustaa Suomen riistakeskusta, yhden Luonnonvarakeskusta, yhden Metsähallitusta ja yhden maa- ja metsätalousministeriötä, nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:n edustajat nimittää kyseisen liiton hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Hallitus 2019-2020

   

  Puheenjohtaja

  Jani Pellikka, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

  Varapuheenjohtaja

  Antti Kuivalainen, kapteeni evp, Suomen Metsästäjäliitto ry

  Jäsenet

  Pekka Julkunen, erityisluokanopettaja, Suomen Metsästäjäliitto ry

  Ahti Lukkaroinen, laadunhallintapäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry

  Ahti Putaala, ylitarkastaja, Metsähallitus

  Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus

  Janne Pitkänen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

  Säätiön tilejä ja toimintaa tarkastamaan valitsee maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry kumpikin vuosittain yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan.