HALLITUS

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 

 

Jäsenistä neljä on valtion ja kolme Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:n edustajia. Valtion edustajat, joista yhden tulee edustaa Suomen riistakeskusta, yhden Luonnonvarakeskusta, yhden Metsähallitusta ja yhden maa- ja metsätalousministeriötä, nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:n edustajat nimittää kyseisen liiton hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus 2021-2022

 

Puheenjohtaja

Jani Pellikka, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Varapuheenjohtaja

Jaska Salonen, yhteyspäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry

Jäsenet

Pekka Julkunen, erityisluokanopettaja, Suomen Metsästäjäliitto ry

Ahti Lukkaroinen, laadunhallintapäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry

Ahti Putaala, ylitarkastaja, Metsähallitus

Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö

Säätiön tilejä ja toimintaa tarkastamaan valitsee maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry kumpikin vuosittain yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan.